czy pieniądze się mnie trzymają?

Czy pieniądze się mnie trzymają?